Nationalગુજરાતી

મુંબઈમાં અત્યાર સુધી માસ્ક વગર ફરતા 8 લાખથી વધુ લોકો ઝડપાયા – 16 કરોડથી વધુ દંડ વસુલાયો

મુંબઈમાં માસ્ક વગર ફરતા લોકો વધ્યા અત્યાર સુધી 8 લાખ લોકો માસ્ક વગર ફરતા હતા હાલ સુધી 16 કરોડથી વધુનો દંડ વસુલાયો…